Alpakoterapia

Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca, wzmacniająca efektywność terapii, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem są odpowiednio dobrane i wyszkolone alpaki. Jako dziedzina zooterapii polega na współpracy terapeuty i dziecka z alpaką.

Zwierzęta oddziaływują na sferę psychiczną, fizyczną oraz emocjonalną.

 

Alpakoterapia jest w szczególności zalecana jak i wspomagająca forma terapii dla dzieci z :

 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • opóźnieniami rozwoju psychoruchowego
 • deficytami uwagi z zespołem Downa
 • upośledzeniem umysłowym
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • dysleksją
 • dziecięcym porażeniem mózgowym
 • osób przeżywających stres i załamanie nerwowe, depresje

 

CELE ALPAKOTERAPII

 

EMOCJONALNE (budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnych emocji , rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozwijania umiejętności odprężania się, łagodzenie różnego rodzaju lęków, akceptacja własnych ograniczeń).

RUCHOWE (rozwijanie motoryki, praca nad równowagą ciała, normalizacja napięciamięśniowego).

POZNAWCZE (poprawa koncentracji uwagi, poprawa zapamiętywania, wzbogacaniezasobu słownictwa, rozwijanie wszystkich zmysłów, rozwijanie komunikacji werbalnej).

SPOŁECZNE (rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, nauka zdrowej rywalizacjipodczas rozwiązywania zadań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie).

 

RODZAJE ZAJĘĆ

 • Spotkanie z alpaką
 • Edukacja z alpaką
 • Terapia z alpaką

 

SPOTKANIE Z ALPAKĄ

Zajęcia, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a alpaką.

W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego),

uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu ze zwierzęciem, głaszczą go.

Zajęcia dostarczają uczestnikom pozytywny ładunk emocjonalny i satysfakcję

z obcowania z alpaką, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój

zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.

 

EDUKACJA Z ALPAKĄ

Zajęcia mają na celu usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej. Alpaka motywuje

do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa

możliwość przyswajania wiedzy. Dziecko lepiej zapamiętuje treści, których bohaterem

jest jego nowy przyjaciel. Pomaga również dzieciom o obniżonej percepcji lub niechęci

(z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole.

 

TERAPIA Z ALPAKĄ

Jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel z zakresu

kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metoda w porozumieniu ze

specjalistą. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika

jego możliwości i potrzeb.

 

 

 

 

Terapia ręki

 

 

 

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłonii palców, jak również dostarczania dziecku wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Jednak przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

 

Pracując nad rączkami musimy pamiętać, że trudności z motoryką małą mają swoje podłoże w:

● złym przystosowaniu posturalnym,
● nieadekwatnym napięciu mięśniowym,
● osłabionych mechanizmach równoważnych,
● problemach z czuciem powierzchniowym,
● problemach z percepcją wzrokową,
● problemach z koordynacją wzrokowo-ruchową.

Pracując nad trudnościami manualnymi dziecka należy skupić się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

 

Terapia skierowana jest do dzieci wykazujących:

 

zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie)

nieprawidłową postawę ciała

problemy z wykonywaniem codziennych czynności (zapinanie guzików)

problemy w zabawach manualnych ( lepienie z plasteliny, nawlekanie koralików itp.)

problemy grafomotoryczne ( pisanie, malowanie)

zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej

problemy z koordynacją ruchową

 

 

 

Integracja sensoryczna

 

 

 

Według twórczyni teorii dr. A.J. Ayres

integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje wrażenia jakie docierają z ciała i środowiska w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane do celowego działania.

 

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z :

 

● nadwrażliwością na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe

● zbyt małą wrażliwością na dotyk ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe

● zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem aktywności

● problemami z koordynacją

● opóźnieniem w rozwoju mowy i zdolności językowych

● opóźnieniem w rozwoju zdolności ruchowych (duża i mała motoryka)

● problemami z nauką

● niską samooceną

● kłopotami z dobrą organizacją

● kłopotami z zachowaniem .

 

 

 

 

 

 

 Hugo                 Paco              Negro                 Kenzo